CITIC

EXPERTISE

INDUSTRIA

 • Procesamento de sinais temporais con ML
 • Retail vision
 • Inspección industrial a través de imaxe e vídeo
 • Modelos de procura empresarial
 • Modelos híbridos eficientes de recomendación distribuída
 • Plataforma IoT de monitoraxe e actuación
 • Localización de alta precisión en interiores
 • Plataforma de localización Locyu
 • Procesamento de nubes de puntos masivas 

SAÚDE

 • Procesamento de secuencias biolóxicas
 • Software de cálculo de descriptores moleculares
 • Predición computacional de estrutura de proteínas con técnicas de IA
 • Deep learning para imaxe médica
 • Análise e procesado de imaxe médica diagnóstica
 • Modelos e métodos en descubrimento de fármacos
 • Modelos e métodos para a xeración de datos sintéticos
 • Sistema de control postural lumbar e cervical
 • Detección e caracterización de patoloxías mediante visión artificial

TIC

 • Minería de textos (PLN)
 • Análise sintáctico a gran escala e multilingüe
 • Ferramentas lingüístico-computacionales
 • Desenvolvemento de software científico
 • Análise de vídeo intelixente
 • Procesamento de nubes de puntos masivas
 • Técnicas de segmentación de imaxes para a detección de contidos inadecuados
 • Tradución automática de código en linguaxes operativas
 • Optimización de código en linguaxes de última xeración
 • Xerador automático de linguaxe intermedia para análise sintáctico rápido sobre conxuntos masivos de documentos
 • Transformación automática de átomos elementais en linguaxes de terceira xeración
 • Sistema de autenticación continua baseado en comportamento
 • Sistema de detección de intrusos basado en mapas autoorganizados

A ERA DO DATO

 • Estruturas de datos compactas
 • Análises espaciotemporal de información
 • Explotación eficiente de ontologías
 • Sistemas de información complexos
 • Bibliotecas dixitais
 • Sistemas de xestión de contidos
 • Virtualización de datos
 • Big data clustering non supervisado
 • Desenvolvemento de ecuacións a partir de conxuntos datos
 • Modelos e métodos para a xeración de datos sintéticos 
 • Procesamiento de nubes de puntos masivas

BENESTAR SOCIAL

 • Análise de sentimento e minería de opinións
 • RV para a intervención con persoas con discapacidade
 • Modelos de predicción temperá de riscos persoais en internet
 • Detección de contidos non adecuados mediante deep learning y PLN

SUSTENTABILIDADE

 • Algoritmos verdes
 • Sistemas de control de poboacións pesqueiras
 • Detección de contaminación lumínica mediante dispositivos de baixo custe baseado en datos da misión espacial GAIA
 • Visualización adaptativa baseada en mapas autoorganizados para a misión espacial GAIA
 • Técnicas de segmentación de imaxes para a detección de verteduras mariñas