CITIC

FCITICG

FUNDACIÓN CITIC DE GALICIA

A Fundación Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións de Galicia (FCITICG) é un medio propio instrumental e de servizo técnico da Universidade da Coruña, do Concello da Coruña e das entidades instrumentais de ambas entidades, que ten como finalidade a contribución ao fortalecemento, potenciación, crecemento e mellora da competitividade do sector TIC de Galicia.

Obxetivos:

Fomento da excelencia na investigación e na transferencia de tecnoloxía

Produción, promoción, asesoramento e divulgación do coñecemento no campo TIC

Formación de persoal experto

MISIÓN

VISIÓN

A FCITICG ten como misión transferir os resultados da investigación xerados polos diferentes proxectos de I+D+i que xestiona ao tecido produtivo de Galicia e por extensión á súa sociedade.

A FCITICG aspira a ser unha institución de referencia que sirva de instrumento para conectar as capacidades das principais entidades públicas e privadas do sector TIC galego, establecendo relacións permanentes en I+D+i entre os seus membros.

ACCESO PATRONOS

Contacto:

Antonio Rojo Álvarez

administracion@citic-research.org | 881015514