CITIC

PROXECTOS INTERNACIONAIS

Consulta de proxectos internacionais concedidos. 

Avanzar na innovación e a transformación da xestión de residuos a través de tecnoloxías intelixentes que permitan mellorar a clasificación de envases e logren impactar no resto da cadea de valor.

Reducir os tempos de resposta ante unha emerxencia en zonas de fronteira, e tamén anticiparse e previr as catástrofes relacionadas co cambio climático mediante o fomento da innovación con ferramentas como a intelixencia artificial ou os mapas de isócronas.