CITIC

SPIN OFFS

As spin-off, empresas de base tecnolóxica e cun alto grao de innovación, representan unha vía importante para a transferencia dos resultados da investigación realizada no CITIC. Estas empresas levan contribuído ao desenvolvemento económico rexional, favorecendo a creación de emprego de alta cualificación e o desenvolvemento de novos produtos e servizos.

Spin-off participadas pola UDC promovidas por investigadores vinculados ao CITIC:

Así mesmo, as seguintes empresas de base tecnolóxica foron creadas por investigadores ligados ao CITIC: