CITIC

COMISIÓNS

Co obxectivo de reforzar o funcionamento do CITIC, creáronse tres comisións encargadas de abordar áreas de especial relevancia para o correcto funcionamento do centro. Estas están formadas por investigadores líderes de equipo e perfís profesionais que contan cunha proxección excepcional.