CITIC

MSCA - Postdoctoral fellowships

CITIC busca persoal investigador posdoutoral destacado que queiran impulsar a súa carreira investigadora e solicitar unha Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowships en 2021 con CITIC como institución receptora.  

CITIC é un centro de investigación que potencia o avance e a excelencia na I+D+i aplicada ás TIC. É o único centro TIC de Galicia recoñecido como Centro de Investigación do Sistema Universitario de Galicia 2019-2022 pola Xunta de Galicia. CITIC foi creado en 2008 para ser un punto de encontro entre a universidade a as empresas do sector TIC. 

A actividade científica do CITIC estrutúrase en catro áreas de investigación principais, Intelixencia Artificial, Ciencia e Enxeñaría de Datos, Computación de Altas Prestacións e Servizos e Redes Intelixentes; e mais unha área de investigación transversal a todas elas, a de Ciberseguridade. 

CITIC invita a que se envíen expresións de interese de investigadores e investigadoras excelentes que queiran solicitar MSCA-Postdoctoral Fellowships en 2021. As expresións de interese están abertas a calquera das áreas de investigación do centro. Pódese atopar máis información sobre áreas e prioridades científicas, o noso equipo de investigación e os proxectos na nosa web. 

CITIC a e a UDC ofrecerán asesoramento e axuda ás persoas seleccionadas durante o proceso de solicitude (data provisional de peche 15 de setembro de 2021). Pódese encontrar máis información sobre os programas de apoio á ciencia excelente que ofrece a OTRI da UDC na súa web. 

Condicións laborais

CITIC ofrece ao seu persoal investigador unhas condicións de traballo inmellorables para levar a cabo os seus proxectos e desenvolver as súas carreiras profesionais. As persoas contratadas beneficiaranse dos servizos de apoio do centro e das súas instalacións, de alta calidade, que inclúen modernas oficinas e pleno acceso ao Centro de Procesado de Datos do CITIC. O persoal tamén ten acceso aos servizos e instalacións da UDC. 

O persoal contratado recibirá cobertura e beneficios sociais de acordo á lexislación española, incluíndo cobertura de desemprego, seguridade social, permisos de maternidade e paternidade e vacacións pagadas. De acordo coa normativa interna do CITIC, as condicións de emprego permiten unha excelente conciliación da vida persoal e laboral. 

CITIC e a UDC teñen un magnífico entorno social. A Coruña ofrece numerosos atractivos e unha excelente calidade de vida grazas a unha moderna rede de servizos e a unha gran oferta de actividades culturais e de lecer. Galicia posúe espectaculares espazos naturais e praias, un rico patrimonio histórico e unha gastronomía excepcional. Celébranse durante todo o ano numerosos eventos sociais e culturais. Tamén hai acceso a instalacións para a práctica deportiva de diferentes deportes, como os deportes náuticos. 

Criterios de elixibilidade 

As persoas candidatas poden ser de calquera nacionalidade, pero deben cumprir coas condicións de elixibilidade e mobilidade das MSCA: 

  • Non residir en España máis de 12 meses entre o 16 de setembro de 2018 e o 15 de setembro de 2021. 
  • Estar en posesión do título de doutor o ter defendida a súa tese de doutoramento antes do peche da convocatoria (15 de setembro de 2021). 
  • Non ter máis de 8 anos de experiencia posdoutoral desde a data de obtención do título de doutor. 
  • Ter unha excelente traxectoria científica, acorde a súa etapa na carreira investigadora. 

Os detalles completos da convocatoria MSCA-Postdoctoral Fellowships estarán dispoñibles no portal da Comisión Europea. O programa de traballo 2021-2022 non está aínda aprobado oficialmente, polo que estes criterios de elixibilidade poden sufrir cambios. 

Proceso de solicitude 

As expresións de interese deben ser enviadas antes do 17 de maio de 2021. 

Para a solicitude debe enviarse o CV da persoa candidata, un breve resumo do proxecto de investigación (de máximo 300 palabras, en inglés) e unha carta de motivación que inclúa a liña de investigación de interese ao enderezo talent@citic-research.org. Información clave (como a data de defensa da tese de doutoramento, o ORCID iD, o emprego actual e os lugares de residencia e actividade dos últimos 3 anos) deben estar incluídos na solicitude. 

As persoas candidatas recibirán resposta antes do 4 de xuño, sempre e cando para esa data se coñezan os criterios oficiais de elixibilidade da convocatoria. A convocatoria da EC espérase que abra o 18 de maio e peche o 15 de setembro de 2021.