CITIC

ATEMPO

O proxecto ATEMPO busca reducir os tempos de resposta ante unha emerxencia en zonas de fronteira, e tamén anticiparse e previr as catástrofes relacionadas co cambio climático mediante o fomento da innovación con ferramentas como a intelixencia artificial ou os mapas de isócronas.