CITIC

TRANSFERENCIA DO COÑECEMENTO

CHARLA INFORMATIVA “PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN NA UDC”

 • Data: por determinar.
 • Relatora: María Isabel Docampo Ramos, técnica da OTRI da UDC.
 • Contidos:
  • A xestión de protección dos resultados de investigación na UDC – OTRI
  • En que consiste a protección? 
  • Breve repaso ás distintas modalidades de protección
  • Protección da Propiedade Intelectual en España
  • As proteccións universitarias
  • Algúns aspectos a ter en conta para evitar errores