CITIC

INDICADORES

O CITIC foi creado no ano 2008 pola Universidade da Coruña para impulsar a I+D+i aplicada ás TIC. Desde entón, foise consolidando como un centro de referencia, situándose á vangarda da investigación e a transferencia do coñecemento, postos ao servizo da sociedade e do desenvolvemento económico no ámbito das TIC.