CITIC

A Academia Joven de España abre a convocatoria de novas prazas de Académico de Número

01/12/2020 – CITIC

A Academia Joven de España (AJE) abre unha nova convocatoria de 10 prazas de Académicos de Número. As solicitudes poderán ser enviadas ata o 15 de xaneiro de 2021.

A Academia Joven de España é un foro que busca servir de plataforma a investigadores novos, para ofrecerlles a oportunidade de colaborar e contribuír a dar forma ás políticas de fomento de coñecemento en España. O seu obxectivo é promover a ciencia como opción profesional entre a mocidade, a través da visibilización de mozos excepcionais, e fomentando as contribucións da ciencia á sociedade a través do desenvolvemento de novos enfoques co fin de resolver problemas de importancia nacional e internacional.

Para poder optar ás prazas convocadas é necesario emitir unha instancia ao presidente da Academia Nova de España. Poderán solicitalas aquelas persoas que: teñan nacionalidade española; estean en posesión do grado académico de doutor, obtido no ano 2008 ou posterior; e nazan no ano 1980 ou posterior.

A solicitude deberá ir acompañada dun Currículum Vitae en inglés e deben ser enviadas ao correo electrónico convocatoria2021@academiajoven.es

Máis información