CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref.: 2017/CP/002

Axudante de Apoio á Investigación na Unidade de Comunicación e Divulgación
Contrato cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) do programa operativo de Galicia 2014-2020 e nun 20% pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

Máis información: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/000057

Acta de selección