CITIC

Convocatoria de contratación en el CITIC. Ref.: 2020/CP/086

Técnico de apoio á investigación a tempo completo.

Publicación da convocatoria na sede da UDC: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/003764