CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref. 2021/CP/171

Investigador en formación a tempo completo

Publicación da convocatoria na sede electrónica da UDC

Descargar PDF da convocatoria

Data de publicación da convocatoria: 20/07/2021

Resolución