CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref.: 2020/CP/073

Contratación dun técnico de apoio á investigación.

Publicación da convocatoria na sede electrónica da UDC: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/003364