CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref. 2020/CP/129

Axudante de apoio á investigación a tempo completo.

Publicación da convocatoria na sede electrónica da UDC: 

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/006414