CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref. 2021/CP/015

Técnico de apoio á investigación a tempo parcial

Publicación da convocatoria na sede electrónica da UDC: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2021/000767