CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref. 2021/CP/157

Técnico de apoio á investigación a tempo completo

Publicación da convocatoria  na sede electrónica da UDC

Descargar PDF da convocatoria

Data de publicación da convocatoria: 07/07/2021

Resolución