CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref. 2021/CP/158

Técnico de apoio á investigación a tempo completo

Publicación da convocatoria  na sede electrónica da UDC

Descargar PDF da convocatoria

Fecha de publicación de la convocatoria: 07/07/2021

Resolución