CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref. 2021/CP/161

Técnico de apoio á investigación a tempo completo

Publicación da convocatoria na sede electrónica da UDC

Descargar PDF da convocatoria

Fecha de publicación de la convocatoria: 07/07/2021

Resolución

Anexo resolución