CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref. 2022/CP/015

Técnico/a de apoio á investigación a tempo completo 

Publicación da convocatoria na sede electrónica da UDC

Descargar PDF da convocatoria

Resolución

Data de publicación da convocatoria: 27/01/2022