CITIC

Instancia en servidor virtual

O CITIC posúe varios servidores físicos no seu CPD, nos cales se preparou un sistema de virtualización para poder ofrecer máquinas virtuais a todos os investigadores que as necesiten. 
Estas máquinas poden cumprir diferentes propósitos, por exemplo: 
  • Instancia de servidor web para ofrecer páxinas dinámicas sobre proxectos de investigación 
  • Máquina de proba para executar modelos de ciberseguridade sen comprometer a integridade dun servidor físico 
  • Computación a partir de GPUs mediante CUDA 
  • Computación de altas capacidades cun gran uso de CPU ou RAM 
Consulta as normas e as condicións na Intranet. Cofinanciado mediante fondos FEDER.