CITIC

O investigador David Vilares recibe unha bolsa Leonardo

15/10/2020 – CITIC

O investigador David Vilares recibiu unha bolsa Leonardo a Investigadores e Creadores Culturais, unha das convocatorias más recoñecidas neste ámbito, concedida pola Fundación BBVA. De máis de 1.500 solicitudes, foron adxudicadas 59 bolsas en 11 áreas de coñecemento; na área de Tecnoloxías da Información e a Comunicación concedéronse 6 bolsas. Vilares acada así unha financiación de 40.000 euros para o proxecto “Transferencia de estrutura da linguaxe en modelos PLN para linguas con escaseza de recursos”.

Este proxecto ten o obxectivo de desenvolver tecnoloxías efectivas de aprendizaxe automático e procesamento da linguaxe natural (PLN) que sexan capaces de comprender linguas minoritarias.

Este proxecto ten o obxectivo de desenvolver tecnoloxías efectivas de aprendizaxe automática e procesamento da linguaxe natural (PLN) que sexan capaces de comprender linguas minoritarias ou para as que existe unha escaseza de recursos. Isto é importante por distintos motivos, por exemplo: procesar coñecemento escrito que corre o risco de perderse e que está dispoñible soamente en linguas con escaseza de falantes ou ata linguas mortas; contribuír a asegurar un acceso diverso a estas tecnoloxías e que falantes nativos de linguas minoritarias non se vexan discriminados pola brecha dixital; e poder realizar estudos sociolingüísticos con ferramentas PLN sobre poboacións de distintas culturas, diminuíndo potenciais sesgos en devanditas análises.

Este proxecto contribuirá a esta liña de investigación, centrándose na parte da análise que se encarga de modelar a estrutura sintáctica das oracións neste tipo de linguas, compoñente que forma parte de tecnoloxías de tradución automática, procura de respostas ou extracción automática de coñecemento a partir de textos escritos. O proxecto centrarase en deseñar técnicas de aprendizaxe por transferencia, que permitirán contrarrestar a limitación de datos nestes idiomas mediante a extracción de coñecemento a partir de modelos existentes para idiomas maioritarios cos que comparten tipoloxía. O obxectivo é aproveitar devandito coñecemento de xeito similar a como o fan os humanos, para os que é máis fácil aprender a crear oracións gramaticais nun novo idioma se xa coñecen outra lingua con características similares.

Cabe destacar que David Vilares foi condecorado en 2018 co Premio de Investigación na modalidade de novos investigadores informáticos, convocado por la Sociedade Científica Informática de España (SCIE) e a Fundación BBVA.