CITIC

Robobo

Robot educativo que emprega unha plataforma lixeira para aproveitar as características de calquera móbil moderno, e lograr así un gran número de pequenos proxectos tecnolóxicos. É posible, por exemplo, crear un sensor que recicle os distintos materiais que se atopa polo camiño; tal e como demostramos nas nosas visitas ao CITIC. 

Emprega como linguaxes de programación Scratch, Python ou Ros.