CITIC

Fuse 1 - Impresora 3D STL

Esta impresora 3D de Formlabs é de tipo SLS, é dicir, sinterizado selectivo por láser. Permite unha maior definición e durabilidade que as clásicas de filamento. 

Como material emprega o nylon, un material máis custoso que require dun post-procesado de limpeza, aínda que permite obter pezas de maior calidade. 

Está dispoñible para os investigadores realizando previa reserva.